NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Guidet tur til Fredensborg Skole, Vilhelmsro

Glæd jer til en udflugt til Fredensborgs bæredygtige fyrtårn sammen med andre nødeboere onsdag d. 11. maj kl. 14.30-16.  Mødestedet er P-pladsen foran skolen, som ligger på adressen Humlebækvej 10. Turen er gratis.

Kørelejlighed: Per Skovgaard har 3 ledige pladser i sin bil og kører mod Fredensborg fra Kroen kl. 14.15!

Vores guide, arkitekt Knud Ingolf Jensen, Nødebo Kros arkitekt, var med på sidelinjen under skolens opførelse, så han kender alle anlæg og deres rolle i den bæredygtige helhed.

Lidt mere baggrund: Fredensborg kommunes byråd besluttede i 2010 at opføre en ny, moderne og bæredygtig skole i Vilhelmsro til erstatning for Asminderød Skole, som lukkede i 2007.

Byggeprogrammet sikrede, at den nybyggede skole blev så energioptimeret og bæredygtig som det på udbudstidspunktet var teknisk og økonomisk forsvarligt inden for budgettet .

For at sikre den størst mulige bæredygtighed var kravet at skolen skulle være selvforsynende med varme, have lokal afvanding af regnvand samt være opført af materialer som i størst muligt omfang kan genanvendes.

Byrådets intentioner kunne opfyldes ved at opføre følgende tekniske anlæg:

  • jordvarmeanlæg til opvarmning/køling
  • intelligent styring af varme, ventilation og belysning
  • solfangere
  • solceller

Af andre miljømæssige anlæg er bygningerne forsynet med grønne tage, der tilbageholder regnvand og dermed sikrer en afvanding.