NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

NB! tilbyder projektpraktik til miljøteknologstuderende

Vores visionsworkshop i november 2015 zoomede ind på Nødebos problematikker i forhold til bæredygtighed. På et borgermøde i januar i år satte vi os så for at opstille en bæredygtighedsvision for Nødebo. Under opfølgningen på det møde gik det op for os, at vi havde brug for dels nogle måleredskaber, dels nogle kvalificerede bud på forslag til løsninger på nogle af de udfordringer, vi stod med. Vi manglede kort sagt sparrings-partnere med viden om miljøteknologi og metoder til at løse konkrete problematikker.

Nødebo Bæredygtigt! har som borgerdrevet initiativ fået lov til i en periode at deltage i netværket Symbiose Hillerød. Vi er derigennem kommet i kontakt med programleder Maria Baunbæk på den miljøteknologuddannelse, som udbydes af CPHbusiness i Hillerød.

 Konkrete opgaver:    Den kontakt har givet os mulighed for at blive valgt som praktiksted. NB! har derfor i august præsenteret en række opgaver for de studerende på miljøteknologlinjen. De skal i foråret 2017 (februar-april) afvikle den 3-månederspraktik som afslutter deres bacheloreksamen.

Alternativt praktiksted:    Det gængse praktiksted er en virksomhed, offentlig eller privat, hvor man får en arbejdsplads med et fagligt fællesskab at trække på i løsningen af den eller de opgaver, man gerne vil løse i sin 3-månederspraktik. Hos NB! kan vi tilbyde en fagperson som er kandidat i byggeteknologi, indeklima og arbejdsmiljø, nemlig Christoffer Marxen. Vi kan også tilbyde sparring med ressourcepersoner der f.eks. har viden om affald og kildesortering og andre af opgaverne. Endelig kan vi give praktikanten indblik i hvordan frivillige organisationer arbejder og hjælper med at skabe kontakt til borgere for interviews, osv. Vi har også mulighed for at låne lokaler på Kroen til møder mellem praktikanten og støttepersoner eller borgere i byen.

Vi håber naturligvis at det vil lykkes os at få en praktikant til at hjælpe os videre med nogle af vores opgaver, så vi bliver bedre i stand til at præsentere en værktøjskasse, der kan gøre det let for nødeboerne at handle bæredygtigt.