NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Miljøteknologerne boltrede sig på CPHbusiness

Nødebo Bæredygtigt! har leveret cases til to studerendes 6-ugers projekt på miljøteknologuddannelsen. De præsenterede deres resultater den 24.1.17.

 

Martin Due Müller skaffede sig grundviden om brændeovnsproblematikkerne ved Morten Bjørklunds foredrag på Kroen d. 1. december 2016. Vi udpegede også målelokaliteter, hvor det kunne være relevant at foretage måling af partikelforureningen fra tændte brændeovne i Nødebo d. 5. januar. Derefter gik Martin til mange andre kilder for at fokusere sit projekt.

Vi havde i 2016 indgået en praktikaftale med Martin om i februar til april at udvikle en brugervenlig CO2-beregner til borgerne i Nødebo samt informationsmateriale til husejere om energirenovering. Denne aftale gik desværre i vasken med "uddannelsesloftet", den nye lov der forbyder at studerende at tage to uddannelser på samme niveau.

Martin havde i nogen tid overvejet at gå i gang med laborantstudiet efter afsluttet miljøteknologuddannelse, men det er nu umuligt for ham. Han sløjfer det sidste halve år og skifter, når han har været til eksamen i sit 6-ugers projekt om korrekt brug af brændeovn. Ærgerligt for os. Vi håber at finde en praktikant der kan løse opgaverne for os.

På billedet til venstre svarer Martin på spørgsmål ved præsentationen af sin poster om brændeovnsproblematikken i Nødebo på CPHbusiness  d. 24. januar 2017.

 

På billedet herunder er Ida i gang med at forklare en graf fra sin undersøgelse af affaldshåndteringen på Nødebo Skole.

 

Ida Hartmann Helmink har fået fagligt input om affaldshåndtering fra Bente Nissen og teamet på Nødebo Skole bl.a. ved spørgeskemaundersøgelser i elevgruppen og blandt lærere og pædagoger. 

Med sit 6-ugers projekt i Nødebo Indskoling har Ida taget hul på en opgave, som hun vil gøre færdig i en 3-måneders praktik hos Nødebo Bæredygtigt! / Nødebo Skole fra 1. februar.

Formålet bliver at levere forslag til forbedringer i affaldshåndteringen samt udvikle supplerende undervisningsmateriale til indskolingen og 4.-5. klasserne. Hun vil lære børnene at se på affald  som en ressource, der kan genanvendes, og under alle omstændigheder skal sorteres før afhentning.

15 kommende miljøteknologer præsenterede posters efter 6-ugers projekter over mange forskellige temaer i virksomheder, organisationer eller ngo'er. F.eks. Håndtering af coli-bakterier i Vesterå ved Hornbæk; Laborantuddannelsens egen omgang med farlige kemikalier; Kan Tigers creme-serie blive godkendt til markedet i USA og Canada? Tak fordi du sorterer dit affald - en brugsanvisining; Hvordan lærer man folk i en boligblok i Istanbul at sortere affald; Kommunalt samarbejde med virksomheder om miljøtilsyn.

Tilbage står nu kun praktikken i foråret og et afsluttende projekt.