Doughnut-økonomi - fremtidens økonomi?

Udskriv

Doughnut-økonomi - 7 principper for fremtidens økonomi

Nødebo Bæredygtigt! holder klimacafé på Nødebo Kro onsdag d. 8. december kl. 19.30-21.30.

Som glødende fortalere for grøn omstilling ser vi det som en vigtig opgave at gøre folk klogere på funktioner og strukturer i samfundet som kan understøtte den nødvendige omstilling.

Aftenens oplægsholder er Jakob Fritzbøger Christensen. Han er praktikant i Globe Institute og arbejder for et team i Sustainability Science Center på Københavns Universitet. Hans opgave er at udlægge og forklare Kate Raworths økonomiske model, Doughnutten, og dens 7 principper for interesserede uden særlig viden om samfundsøkonomi. 

Raworth mener at denne model kan skabe balance mellem menneskets aktiviteter og behov på den ene side og planetens ressourcer og energi samt beskyttelse af miljøet på den anden.

Amsterdam er frontløber

Vi har valgt at kigge på Doughnut-økonomi, fordi den er blevet rammen for en stor satsning i Amsterdam. Byen har lagt en strategi for 2020-2025, og sigter mod 100% cirkulær økonomi i 2050. Også København er blevet inspireret af Kate Raworths Doughnut. Et medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet fik i juni 2020 samlet et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation bag sit forslag om at benytte Doughnut-økonomiens principper som ramme for byens cirkulære økonomi. Det bliver spændende at se, om den nyvalgte borgerrepræsentation vil gå videre med at realisere den foreslåede plan om en ambitiøs cirkulær økonomi.   

Alle er velkommen til en aften hvis tema kan forekomme tørt og kedeligt, men er mere farverigt end som så.  Kroens café er åben og sælger kolde drikke samt kaffe, the og kage.